Komunikat

Komunikat syndyka masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku dotyczący aukcji pojazdów w dnia  19.12.2012 r

 

W związku z przeprowadzoną zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 3 grudnia 2012r.  aukcją na sprzedaż ruchomości w postaci samochodów osobowych, dostawczych i autobusów, prosi się osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które wylicytowały pojazdy o kontakt z Biurem Syndyka, adres mailowy flota@ambergold.com

 w sprawie:

a)     wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktur na nabyte pojazdy 795 074 387 ,

b)      ustalenia terminu odbioru pojazdów pod numerem telefonu 795-074-745

Powyższe numery telefonów dostępne będą w godzinach 09.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Postanowienie Sędziego Komisarza zatwierdzające wybór ofert na aukcji w dniu 19.12.2012r. uprawomocnione w dniu 28 grudnia 2012. 

 

Syndyk masy upadłości

Józef Dębiński

 

Categories: informacje publiczne | Komentowanie nie jest możliwe

KOMUNIKAT SYNDYKA masy upadłości Amber Gold Sp. zo.o. w upadłości likwidacyjnej

w sprawie pojazdów wylicytowanych w dniach 26-28.11.2012r.

 

Syndyk masy upadłości informuje, że pojazdy wylicytowane w dniach 26-28.11.2012r. będą wydawane od dnia 18 grudnia 2012r od godziny 09.00-15.00 każdego dnia po zaksięgowaniu ceny nabycia na rachunku bankowym Upadłego.

W dniach 23,24,25,26 oraz 29,30,31 grudnia 2012 pojazdy nie będą wydawane.

Jednocześnie w związku z licznymi zapytaniami odnośnie wysokości podatku od towarów i usług od nabytych w licytacji pojazdów syndyk podaje do wiadomości opinię sporządzona na zlecenie syndyka.

 

„OPINIA

 

W sprawie należnego podatku od towarów i usług od sprzedaży używanych samochodów osobowych

 

Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami) stanowi, że z podatku VAT zwalnia się dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu.

Wyjątkiem od tej ogólnej reguły jest dostawa używanych samochodów osobowych i innych samochodów wymienionych w art. 86a ustawy o VAT.

W przypadku, kiedy przedmiotem dostawy jest używany samochód osobowy, dodatkowe zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 73 poz. 392).

W świetle tego przepisu sprzedaż samochodów osobowych (i innych samochodów) zwalnia się od podatku:

dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku”:

  • określonej w fakturze lub
  • wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o podatku od towarów i usług, lub
  • należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Dzięki tym regulacjom, mimo częściowego odliczenia podatku VAT podatnik może zastosować zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży samochodów uznawanych za używane, tj. użytkowanych przez podatnika ponad pół roku.

Istotne jest, by termin pół roku liczony był od daty nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel.

Reasumując należy uznać, że dokonując sprzedaży samochodu używanego, transakcja dostawy będzie zwolniona z VAT, jeżeli samochód był użytkowany przez podatnika jak właściciel przez okres co najmniej pół roku, a ten nie posiadał prawa odliczenia w ogóle lub też prawo to było limitowane procentowo.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż zwolnienie z opodatkowania w tym przypadku nie jest prawem lecz obowiązkiem podatnika. Podatnik nie ma prawa wyboru, a nawet jeśli sprzedaż taka zostanie opodatkowana to nabywca i tak nie będzie miał prawa do odliczenia jakiejkolwiek części VAT.

W przypadku sprzedaży samochodu, przy nabyciu którego podatnik miał prawo odliczyć tylko 60% podatku VAT przed upływem 6 miesięcy od chwili jego zakupu – sprzedaż takiego samochodu podlegałaby opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W  oparciu o powyższą opinię należy uznać, że sprzedaż samochodów używanych przez Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o okresach eksploatacji:

  • powyżej 6 miesięcy – jest zwolniona od podatku od towarów i usług,
  • do 6 miesięcy – jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na ogólnych zasadach,
  • Samochody zakupione ale nie oddane do eksploatacji – sprzedaż ich jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na ogólnych zasadach.”

 

Categories: informacje publiczne | Komentowanie nie jest możliwe

Telefon kontaktowy

W sprawie faktur sprzedaży wystawianych na pojazdy proszę kontaktować się z działem księgowości pod numerem: 795074387 lub 795051397

Categories: informacje publiczne | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat dotyczący sprzedaży ruchomości

Komunikat syndyka masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku dotyczący sprzedaży ruchomości w postaci telefonów komórkowych, Ipadów, modemów  w dniach 29.11. 2012  – 06.12.2012

 

 

W związku z przeprowadzoną zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  Gdańsk – Północ
w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 6 listopada 2012r.   sprzedażą ruchomości w postaci telefonów komórkowych, Ipadów, modemów, w dniu 07.12.2012  Komisja Przetargowa po  otwarciu i rozpoznaniu  ofert  dokonała wyboru poszczególnych oferentów, którzy zgodnie  § 11 pkt. 2 Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki  rzeczy ruchomych  upadłego Amber Gold Sp z. o. o w Gdańsku
w upadłości likwidacyjnej
 zostali zawiadomieni drogą mailową oraz pisemną o dokonanym  wyborze. Oferty złożone po wymaganym terminie, nie spełniające wymogów zawartych w § 6 Regulaminu  sprzedaży rzeczy ruchomych z wolnej, ręki zostały odrzucone przez Komisję Przetargową.

 

Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze które zaoferowały najwyższą cenę mogą kontaktować się z Biurem Syndyka pod numerem telefonu 795-074-386 lub pod adresem mailowym sprzedaz.administracja@ambergold.com w sprawie:

 

a)       wpłat  zaoferowanych ofertą pisemną  na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 21 8340 0001 2002 0001 8438 0001

 b)     ustalenia terminu oraz sposobu odbioru rzeczy ruchomych  

 

Syndyk masy upadłości

Józef Dębiński

Categories: informacje publiczne | Komentowanie nie jest możliwe

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Amber Gold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej  na podstawie art.320 pkt.1 w zw. z art. 325 Ustawy z dnia 28.02.2003r. „Prawo upadłościowe i naprawcze”  oraz na warunkach aukcji sprzedaży ruchomości określonych w Regulaminie aukcji na sprzedaż ruchomości w postaci samochodów osobowych, dostawczych i autobusów  ustalonym przez Sędziego – Komisarza w postanowieniu z dnia  3 grudnia 2012r. wydanym w sprawie sygn. akt. VI GUp 23/12

ogłasza aukcję  na sprzedaż prawa własności ruchomości w postaci samochodów osobowych, dostawczych i autobusów wg. zestawienia jak w pkt.1.

 

 Regulamin aukcji na sprzedaż ruchomości w postaci samochodów osobowych, dostawczych i autobusów

 

1.Organizatorem aukcji jest Syndyk Masy Upadłości Amber Gold Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej , zwanym dalej Organizatorem. Siedzibą Organizatora jest Biuro Syndyka ul. Stągiewna 11, 80-755 Gdańsk.

Przedmiotem aukcji są samochody osobowe, dostawcze oraz autobusy według poniższego zestawienia :

 

Flota własna Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

LP

Marka

Model

Wersja

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

VIN

 Cena wywoławcza

1.

Mercedes – Benz O 530 17.8t CITARO GD742EU

1998

WEB62800013090698

                   83 100,00 zł

2.

Mercedes – Benz O 530 18.0t CITARO GD852EU

2000

WEB62800013097337

                 103 425,00 zł

3.

Mercedes – Benz O 530 17.8t CITARO GD346ET

2000

WEB62800013097284

                   75 075,00 zł

4.

Mercedes – Benz O 530 L 24.1t CITARO GD347ET

2000

WEB62810013097886

                 108 150,00 zł

5.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897525

                   25 425,00 zł

6.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897526

                   25 425,00 zł

7.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897528

                   25 425,00 zł

8.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897533

                   25 425,00 zł

9.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897534

                   25 425,00 zł

10.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897541

                   25 425,00 zł

11.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897542

                   25 425,00 zł

12.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897543

                   25 425,00 zł

13.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46895649

                   25 425,00 zł

14.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897517

                   25 425,00 zł

15.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897520

                   25 425,00 zł

16.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897527

                   25 425,00 zł

17.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897535

                   25 425,00 zł

18.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46933956

                   25 425,00 zł

19.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46933957

                   25 425,00 zł

20.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46933960

                   25 425,00 zł

21.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897553

                   25 425,00 zł

22.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46897554

                   25 425,00 zł

23.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46932012

                   25 425,00 zł

24.

Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak

2012

VF1CRC40H46972150

                   25 425,00 zł

25.

Renault Kangoo II Exp. dCi E5 1.9t - Ciężarowy Pack Clim Eco GD254ET

2012

VF1FW15B546895687

                   34 650,00 zł

26.

Renault Kangoo II Exp. dCi E5 1.9t - Ciężarowy Pack Clim Eco GD257ET

2012

VF1FW15B546766199

                   35 175,00 zł

27.

Renault Kangoo II dCi MR’11 Helios 2 90 GD259ET

2012

VF1KW25B546796832

                   32 700,00 zł

28.

Renault Kangoo II dCi MR’11 Helios 2 90 GD253ET

2012

VF1KW25B546744369

                   31 275,00 zł

29.

Renault Traffic 2.0 dCi E5 3.1t- Ciężarowy L2H1P2 Pack Clim GD326ET

2012

VF1FLB1B6CY439627

                   51 450,00 zł

30.

Volkswagen Jetta 1.6 TDI-CR MR’11 Comfortline BMT GD032ET

2012

WVWZZZ16ZCM091142

                   45 300,00 zł

31.

Volkswagen Jetta 2.0 TDI-CR MR’11 Highline GD439EF

2011

WVWZZZ16ZCM021921

                   44 175,00 zł

32.

Volkswagen Jetta 2.0 TDI-CR MR’11 Highline GD059ET

2012

WVWZZZ16ZCM111031

                   50 100,00 zł

33.

Volkswagen Jetta 2.0 TDI-CR MR’11 Highline GD061ET

2012

WVWZZZ16ZCM111462

                   50 550,00 zł

34.

Volkswagen Passat B7 2.0 TDI-CR Comfortline BMT GD266EL

2011

WVWZZZ3CZCP046457

                   52 650,00 zł

35.

Volkswagen Jetta 1.4 TSI MR’11 Highline GD738FA

2012

WVWZZ16ZCM139197

                   45 975,00 zł

36.

MINI (BMW) Mini 1.6 MR’10 Cooper GD269EL

2011

 WMWSU310X0T201140

                   56 400,00 zł

37.

Renault Traffic – Ciężarowy Pack Clim GD092EU

2011

VF1FLB1B6CV422896

59 400,00 zł

38.

Renault Fluence dCi Privilege GD123CG

2011

VF1LZBD0645043295

33 600,00 zł

39.

Renault Megane III 1,5 dCi Color Editione GD581CU

2011

VF1BZ1G0645620827

30 500,00 zł

40.

Volkswagen Jetta 2.0 TDI-CR MR’11 Highline GD054ET

2012

WVWZZZ16ZCM112581

66 500,00 zł

 

2.Aukcja odbędzie się na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk budynek C sala numer 106.

3. Aukcja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012r. godz. 8.00

4. Organizator ustala wadium w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) od każdego pojazdu wymienionego w pkt.1 obwieszczenia .Oferent zamierzający nabyć więcej niż jeden pojazd obowiązany jest wnieść wadium w wysokości odpowiadającej iloczynowi w/w kwoty oraz ilości pojazdów, które zamierza nabyć.

Wadium winno być wniesione najpóźniej do dnia 15 grudnia 2012r. przelewem na rachunek bankowych  prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim numer rachunku 21 8340 0001 2002 0001 8438 0001.

 

5. Regulamin aukcji zostanie udostępniony na stronie internetowej www.ambergold.com.pl, w siedzibie Organizatora przy ulicy Stągiewnej 11 w Gdańsku (80-750 Gdańsk)  (po uprzednim kontakcie z biurem syndyka pod nr tel. 881-525-479) oraz  w  Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

 

6. Z przedmiotem aukcji można zapoznać się w dniach 12 i 13 grudnia 2012r. w godz.9.00-15.00  w następujących miejscach :

a/  Starogard Gdański, 82-300 Starogard Gdański ul. Lubichowska 178,

b/ Renault Gdańsk- Miałki Szlak 43-45,

c/ Gdańsk 80-755, ul. Stągiewna 11,

d/ Starogard Gdański 82-300, ul.Pelplińska 21 – autobusy,

Wszelkich informacji w sprawie zapoznania się z przedmiotem aukcji Organizator udziela pod numerem telefonu 795 074 745   w godz. od 9.00-15.00

 

7. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu aukcji oraz do zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert oraz prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

 

 

Categories: informacje publiczne | Komentowanie nie jest możliwe

Postanowienie

SYGN. AKT VI GUp 23/12                                                                  Gdańsk 3 grudzień 2012 r.

 

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy

Sędzia Komisarz SSR Ireneusz Fojuth

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie upadłościowej Amber Gold spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej

I. na mocy art. 320 ust.1 pkt. 1 w zw. z art.325 prawa upadłościowego i naprawczego zatwierdza następujący regulamin aukcji na sprzedaż ruchomości w postaci samochodów osobowych, dostawczych i autobusów  wchodzących w skład masy upadłości

 

Regulamin aukcji na sprzedaż ruchomości w postaci samochodów osobowych, dostawczych i autobusów

§ 1.

Aukcja organizowana jest przez Syndyka Masy Upadłości Amber Gold spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej , zwanym dalej Organizatorem, na sprzedaż:

1. Mercedes – Benz O 530 17.8t CITARO GD742EU 1998 WEB62800013090698 83 100,00 zł brutto
2. Mercedes – Benz O 530 18.0t CITARO GD852EU 2000 WEB62800013097337 103 425,00 zł brutto
3. Mercedes – Benz O 530 17.8t CITARO GD346ET 2000 WEB62800013097284 75 075,00 zł brutto
4. Mercedes – Benz O 530 L 24.1t CITARO GD347ET 2000 WEB62810013097886 108 150,00 zł brutto
5. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897525 25 425,00 zł brutto
6. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897526 25 425,00 zł brutto
7. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897528 25 425,00 zł brutto
8. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897533 25 425,00 zł brutto
9. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897534 25 425,00 zł brutto
10. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897541 25 425,00 zł brutto
11. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897542 25 425,00 zł brutto
12. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897543 25 425,00 zł brutto
13. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46895649 25 425,00 zł brutto
14. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897517 25 425,00 zł brutto
15. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897520 25 425,00 zł brutto
16. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897527 25 425,00 zł brutto
17. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897535 25 425,00 zł brutto
18. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46933956 25 425,00 zł brutto
19. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46933957 25 425,00 zł brutto
20. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46933960 25 425,00 zł brutto
21. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897553 25 425,00 zł brutto
22. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46897554 25 425,00 zł brutto
23. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46932012 25 425,00 zł brutto
24. Renault Clio III 1.2 S TCE 100 Brak 2012 VF1CRC40H46972150 25 425,00 zł brutto
25. Renault Kangoo II Exp. dCi E5 1.9t - Ciężarowy Pack Clim Eco GD254ET 2012 VF1FW15B546895687 34 650,00 zł brutto
26. Renault Kangoo II Exp. dCi E5 1.9t - Ciężarowy Pack Clim Eco GD257ET 2012 VF1FW15B546766199 35 175,00 zł brutto
27. Renault Kangoo II dCi MR’11 Helios 2 90 GD259ET 2012 VF1KW25B546796832 32 700,00 zł brutto
28. Renault Kangoo II dCi MR’11 Helios 2 90 GD253ET 2012 VF1KW25B546744369 31 275,00 zł brutto
29. Renault Traffic 2.0 dCi E5 3.1t- Ciężarowy L2H1P2 Pack Clim GD326ET 2012 VF1FLB1B6CY439627 51 450,00 zł brutto
30. Volkswagen Jetta 1.6 TDI-CR MR’11 Comfortline BMT GD032ET 2012 WVWZZZ16ZCM091142 45 300,00 zł brutto
31. Volkswagen Jetta 2.0 TDI-CR MR’11 Highline GD439EF 2011 WVWZZZ16ZCM021921 44 175,00 zł brutto
32. Volkswagen Jetta 2.0 TDI-CR MR’11 Highline GD059ET 2012 WVWZZZ16ZCM111031 50 100,00 zł brutto
33. Volkswagen Jetta 2.0 TDI-CR MR’11 Highline GD061ET 2012 WVWZZZ16ZCM111462 50 550,00 zł brutto
34. Volkswagen Passat B7 2.0 TDI-CR Comfortline BMT GD266EL 2011 WVWZZZ3CZCP046457 52 650,00 zł brutto
35. Volkswagen Jetta 1.4 TSI MR’11 Highline GD738FA 2012 WVWZZ16ZCM139197 45 975,00 zł brutto
36. MINI (BMW) Mini 1.6 MR’10 Cooper GD269EL 2011 WMWSU310X0T201140  56 400,00 zł brutto
37. Renault Traffic – Ciężarowy Pack Clim GD092EU 2011 VF1FLB1B6CV422896 59 400,00 zł brutto
38. Renault Fluence dCi Privilege GD123CG 2011 VF1LZBD0645043295 33 600,00 zł brutto
39. Renault Megane III 1,5 dCi Color Editione GD581CU 2011 VF1BZ1G0645620827 30 500,00 zł brutto
40. Volkswagen Jetta 2.0 TDI-CR MR’11 Highline GD054ET 2012 WVWZZZ16ZCM112581 66 500,00 zł brutto

w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferentów może być nieograniczona ilość. W aukcji oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną .

 

§ 2.

Uczestnikiem aukcji ( licytantem ) nie może być:

a) syndyk i sędzia komisarz,

b) upadły, członkowie zarządu upadłego, udziałowcy upadłego,

c) pełnomocnicy syndyka oraz osób wymienionych w pkt. b),

d) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób wymienionych w pkt. a, b i c

e) oferenci w stosunku do których ogłoszono upadłość.

 

Szczegółowy opis ruchomości zawarty jest w wycenach pojazdów sporządzonych przez mgr. inż.  Pawła Szostaka rzeczoznawcę w zakresie wycen maszyn, urządzeń i pojazdów, które dostępne są w siedzibie Organizatora oraz w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 23/12 a które znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80 – 126 Gdańsk

§ 3.

Organizator ustala wadium w wysokości 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych ) od każdego pojazdu wymienionego w § 1 regulaminu. Oferent zamierzający nabyć więcej niż jeden pojazd wymieniony w § 1 regulaminu winien wnieść wadium w wysokości stanowiącej iloczyn w/w kwoty i ilości pojazdów które zamierza nabyć. Oferent ma prawo brać udział w aukcji dotyczącej każdego pojazdu dopóki nie zostaną mu udzielone przybicia w ilości odpowiadającej wielokrotności wpłaconych wadiów.  Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim o numerze 21 8340 0001 2002 0001 8438 0001. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 15 grudnia 2012r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Organizatora.

Licytant, który nie wpłacił wadium, wpłacił wadium po terminie wskazanym wyżej lub w mniejszej wysokości niż 10.000 zł nie będzie dopuszczony do aukcji.

§4.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) po wydaniu postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza lub unieważnieniu aukcji bądź jej zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert- bez odsetek. Oferentowi, którego  wybór oferty zostanie zatwierdzony prawomocnie przez Sędziego komisarza, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.

§5.

Zastrzega się utratę wadium na rzecz Organizatora w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji, w tym przedwstępnej lub warunkowej jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów ustawy, w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub jeżeli nie uiści on ceny nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży.

§6.

Organizator zaprasza do udziału w aukcji zamieszczając ogłoszenie w budynku sądowym oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem aukcji.

§7.

Ogłoszenie o aukcji zawiera:

- nazwę i siedzibę Organizatora aukcji,

- miejsce, w którym odbywa się aukcja,

- termin i godzinę przeprowadzenia aukcji,

- przedmiot aukcji,

- wysokość wadium oraz termin i sposób jego wpłaty,

- informację o sposobie udostępnienia i możliwości zapoznania się z regulaminem aukcji,

- informację o sposobie zapoznania się z przedmiotami aukcji,

- zastrzeżenia o prawie do zmiany warunków regulaminu aukcji oraz do zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert  oraz prawie do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

§8.

Sprzedaż i nabycie ruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim się znajdują w dacie sprzedaży. Nie przewiduje się zawarcia umowy przedwstępnej lub warunkowej chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów ustawy.

§9.

Aukcja odbędzie się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10, 80 – 126 Gdańsk  Budynek C sala 106 w dniu 19 grudnia 2012r. godz. 8.00.

 

Aukcję prowadzi Organizator pod nadzorem Sędziego Komisarza na posiedzeniu jawnym.

Organizator otwiera aukcję przedkładając Sędziemu Komisarzowi dowody ogłoszenia o aukcji oraz wyciąg z rachunku bankowego o którym stanowi § 3 regulaminu zawierający dowody wpłaty wadium.

Następnie Organizator sprawdza obecność na posiedzeniu licytantów, którzy wpłacili wadium zgodnie z §3 regulaminu. Pozostałym licytantom Organizator odmawia prawa do udziału w licytacji.

§10.

Licytanci dopuszczeni przez Organizatora do aukcji okazując dokument tożsamości ze zdjęciem podpisują:

-          kartę obecności licytanta lub jego pełnomocnika ze wskazaną kwotą wpłaconego wadium,

-          potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem aukcji i jego akceptacją,

-          oświadczenie, iż nie należy do kręgu podmiotów wyłączonych z udziału w aukcji a wymienionych w § 2 regulaminu,

-          oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu/ów aukcji w których zamierza brać udział,

-          oświadczenie o ponoszeniu wszystkich kosztów związanych z nabyciem pojazdu/ów,

 

Niemożliwość lub utrudnienie w ustaleniu tożsamości licytanta może spowodować odmowę przez Organizatora dopuszczenia do udziału w aukcji.

§11.

Organizator przeprowadza aukcje w ten sposób, że podaje do wiadomości obecnych pojazd wymieniony w §1 regulaminu, kierując się porządkiem chronologicznym zgodnie z liczbą porządkową przypisaną do danego pojazdu oraz jego cenę wywoławczą określoną w §1 regulaminu.

Następnie Organizator zapytuje licytantów, kto oferuję cenę wywoławczą a następnie kto da więcej.

Przez podniesienie ręki  ( postąpienie )  licytant podając imię i nazwisko składa ofertę.

Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny licytant złożył ofertę korzystniejszą.

Każde kolejne postąpienie przez licytanta powyżej ceny wywoławczej jest złożeniem oferty co do ceny o 2.000 zł ( dwa tysiące złotych ) wyższej od poprzedniej oferty.

Po ustaniu postąpień Organizator trzykrotnie wywołuje najwyższą zaoferowaną cenę i wobec braku postąpień udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

Po podaniu do wiadomości obecnych wszystkich pojazdów przewidzianych na aukcję Organizator zamyka aukcję.

§ 12.

Dopuszcza się możliwość składania ofert podczas aukcji w imieniu licytanta przez pełnomocnika będącego wyłącznie adwokatem lub radcą prawnym. Pełnomocnik ten przedkłada Organizatorowi aukcji w momencie podpisywania karty obecności o której stanowi § 10 regulaminu pełnomocnictwo do udziału w aukcji na sprzedaż ruchomości w postaci samochodów osobowych, dostawczych i autobusów z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny będący pełnomocnikiem licytanta mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa.

W przypadku licytantów niebędących osobami fizycznymi osoby uprawnione do ich reprezentowania przedkładają Organizatorowi aukcji w momencie podpisywania karty obecności o której stanowi § 10 regulaminu co najmniej kopie odpisów z rejestrów lub w przypadku niepodlegania obowiązkowemu wpisowi do rejestrów  innych dokumentów wykazujących ich uprawnienie. W przypadkach reprezentacji łącznej dopuszcza się możliwość składania ofert podczas aukcji w imieniu licytanta niebędącego osoba fizyczną przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji.

§13.

Udzielenie przybicia o którym stanowi §11 regulaminu jest równoznaczne z dokonanym przez Organizatora wyborem oferenta. Wybór ten wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza.

Postanowienie zatwierdzające wybór oferenta Sędzia Komisarz może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Sędzia Komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień; w tym przypadku postanowienie o zatwierdzeniu wyboru oferenta podlega obwieszczeniu.

Na postanowienie Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta przysługuje zażalenie.

§14.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta w miejscu wskazanym przez Organizatora po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży z zaliczeniem wpłaconego wadium.

§15.

Niedopuszczalnym jest potrącenie wierzytelności, która przysługuje licytantowi wobec upadłego z ceną nabycia.

§16.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

§17.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z winy oferenta Sędzia Komisarz wydaje postanowienie o wyznaczeniu nowej aukcji, w której nie może uczestniczyć oferent, który nie zawarł umowy.

Jeżeli aukcja nie doszła do skutku albo Sędzia Komisarz  nie zatwierdził wyboru oferenta Sędzia Komisarz wydaje postanowienie o wyznaczeniu nowej aukcji albo zezwala na sprzedaż z wolnej ręki we wskazanym terminie, określając minimalną cenę oraz warunki sprzedaży.

§18.

Organizator zastrzega prawo do zmiany warunków niniejszego regulaminu do czasu rozpoczęcia aukcji. Organizator ma prawo do zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert  oraz prawo unieważnić aukcję bez podania przyczyny.

§19.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego.

§20.

Niniejszy regulamin aukcji dostępny jest do wglądu w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80 –126 Gdańsk, w siedzibie Organizatora przy ulicy Stągiewnej 11, 80 – 755 Gdańsk oraz na stronie internetowej www.ambergold.com.pl

                                                                                             Sędzia Komisarz

Ireneusz Fojuth

Categories: informacje publiczne | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat dotyczący aukcji pojazdów w dniach 26.11-28.11


Komunikat syndyka masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku dotyczący aukcji pojazdów w dniach 26.11-28.11

W związku z przeprowadzoną zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego  Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy z dnia 6 listopada 2012r.  aukcją na sprzedaż ruchomości w postaci samochodów osobowych, dostawczych i autobusów, prosi się osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które wylicytowały pojazdy o kontakt z Biurem Syndyka pod numerem telefonu 795-074-745, adres mailowy flota@ambergold.com w sprawie:

a)     wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktur na nabyte pojazdy,
b)     ustalenia terminu odbioru pojazdów pod numerem telefonu 795-074-745

 

Postanowienie Sędziego Komisarza zatwierdzające wybór ofert na aukcji w dniach 26-28.11.2012r. uprawomocni się po 7 dniach od jego ogłoszenia.

 

Syndyk masy upadłości

Józef Dębiński

Categories: informacje publiczne, Licytacje, sprzedaż | Tags: , | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat dotyczący sprzedaży ruchomości

Komunikat syndyka masy upadłości Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku dotyczący sprzedaży ruchomości w postaci telefonów komórkowych, Ipadów, modemów

 

Na podstawie § 12 Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki rzeczy ruchomych upadłego Amber Gold Sp. z o.o. upadłości  likwidacyjnej w Gdańsku za najwyższą oferowaną cenę nie niższa niż cena oszacowania zmienia się pakiety objęte niniejszym regulaminem w taki sposób, że:

1)    Pakiet telefony

b) Pakiet 2 – do zbycia jest łącznie 18 sztuk – i Phone 4 s 16GB – Używany – 18 szt.,  CENA PAKIETU – 13.330,00 zł.  Cena brutto

c) Pakiet 3 – do zbycia jest łącznie 146 sztuk – Nokia Lumia 800, Nowe 52 szt., Używane 94 szt., CENA PAKIETU  – 68.493,32 zł  brutto

e) Pakiet 5 – do zbycia jest łącznie 28 sztuk – (8 szt. Nowy , 16 szt. Używane – Nokia C2-01); ( 1 szt. Nowy, 3 szt. Używane Nokia E6-00), CENA PAKIETU  – 3.739,17  zł brutto

f) Pakiet 6 – do zbycia jest łącznie 72 sztuki – (36 szt. HTC Desire S – Używane), (30 szt.  – HTC Desire Z – Używane), ( HTC Sensation  4 szt. Nowe, 2 szt. Używane), CENA PAKIETU  – 23.515,91 zł brutto

h) Pakiet 8 (Uszkodzone wszystkie telefony) – do zbycia jest łącznie 13 sztuk – i Phone 4S Black 16 GB – 2 szt., HTC Desire S – 5 szt., HTC Desire Z – 4 szt., Nokia Lumia 800 – 2 szt., CENA PAKIETU  – 1.237,07 zł brutto

 

2)    Pakiety Ipad 2

c) Pakiet 3 – łącznie do zbycia jest 7 sztuk  i PAD WiFi+ 3G 16 GB Używane , CENA PAKIETU  -  4.607,75 zł brutto

 

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z treścią § 3 ust. 2 Regulaminu „ Oferty będą mogły być składane w terminie 7 dni, licząc od daty upływu 14 dniowego terminu ukazania się ogłoszenia o sprzedaży. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu w siedzibie Syndyka – Biuro Syndyka ul. Stągiewna 11, 80-750 Gdańsk.”

Ogłoszenie o sprzedaży ukazało się w dniu 15.11.2012r. w Dzienniku Bałtyckim.

Oferty należy składać od dnia 30.11.2012r. do dnia 06.12.2012r.

 

 

Syndyk masy upadłości

Józef Dębiński

 

 

Categories: Licytacje, sprzedaż | Komentowanie nie jest możliwe

WAŻNE!!! Komunikat do uczestników aukcji na sprzedaż pojazdów

Syndyk masy upadłości Amber Gold spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej działając jako Organizator aukcji  na sprzedaż ruchomości w postaci samochodów osobowych, dostawczych i autobusów w związku z licznymi zapytaniami informuje, że zgodnie z  Regulaminem  aukcji mogą w niej wziąć udział  osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Zgodnie z § 12 Regulaminu oferty mogą być składane  osobiście przez licytanta lub jego pełnomocnika, przy czym pełnomocnikiem licytanta może być wyłącznie radca prawny lub adwokat.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być złożone w oryginale z podpisem mocodawcy lub uwierzytelnionym odpisem, przy czym adwokat i radca prawny będący pełnomocnikiem licytanta może dokonać uwierzytelnienia odpisu udzielonego pełnomocnictwa osobiście.

Zasady powyższe dotyczą również licytantów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje osobowość prawną.

Licytanci nie będący osobami fizycznymi obowiązani są przedłożyć Organizatorowi kopie odpisów z właściwych rejestrów lub w przypadku niepodlegania obowiązkowi rejestrowemu inne dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentacji.

W przypadku reprezentacji łącznej  podczas aukcji dopuszczalne jest składanie ofert przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji.

Licytanci którzy nie będą reprezentowani w sposób określony w regulaminie nie będą dopuszczeni do udziału w licytacji i składania ofert. 

Categories: informacje publiczne, Licytacje, sprzedaż | Tags: , , | Komentowanie nie jest możliwe

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki rzeczy ruchomych

Poniżej znajduje się regulamin sprzedaży z wolnej ręki rzeczy ruchomych, takich jak telefony komórkowe, tablety, czy modemy GSM 3G


Pobierz plik PDF „Regulamin sprzedaży z wolnej ręki rzeczy ruchomych”

Categories: informacje publiczne | Komentowanie nie jest możliwe